Nu finns Lekeslätt's sidor på adressen http://www.avel.se

Ni kommer automatiskt att kopplas dit nu.

Lägg gärna in den nya adressen till era favoriter.

Med vänlig häsning från

webmaster@adress:leke.se

Båda siterna leke.se och avel.se administreras av leke.se